DyeCoo, một công ty có trụ sở tại Hà Lan, đã tìm ra cách nhuộm quần áo mà không cần dùng nước hay hóa chất đi kèm với thuốc nhuộm.

Hệ thống nhuộm không dùng nước của Dyecoo. Ảnh: Dyecoo.
Hệ thống nhuộm không dùng nước của Dyecoo. Ảnh: Dyecoo.

Thông thường, nhuộm vải sử dụng rất nhiều nước và tạo ra chất thải độc hại, đặc biệt là ở các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, Việt Nam, và Thái Lan.

Phương pháp của DyeCoo là nén khí CO2 dưới áp suất cao để đưa CO2 đến trạng thái siêu tới hạn, hay trạng thái nửa lỏng nửa khí. CO2 siêu tới hạn sẽ hòa tan thuốc nhuộm, đưa thuốc nhuộm thấm sâu vào lõi sợi vải trước khi bay hơi trở lại thành dạng khí. CO2 sau đó được thu hồi và có thể tái sử dụng cho các đợt nhuộm sau.

Do quá trình nhuộm không dùng nước nên vải không cần sấy khô, cũng không cần các hóa chất hay muối để giúp thuốc nhuộm bám chặt vào vải. Công nghệ này giảm một nửa thời gian nhuộm và cũng ít tốn kém hơn so với các quy trình nhuộm truyền thống.

Công nghệ của DyeCoo là ví dụ điển hình cho mô hình kinh tế tuần hoàn, áp dụng những kỹ thuật sáng tạo, tái sử dụng tài nguyên để phát triển bền vững, tạo ra những sản phẩm cần thiết cho con người mà không gây nhiều tổn hại đến Trái đất.