Ít ngày nữa, Huawei GR5 2017 sẽ chính thức được bán ra tại Việt Nam với giá 5,99 triệu đồng. Đưới đây là những hình ảnh trên tay mẫu phablet sở hữu camera kép này.


Thông số kỹ thuật của Huawei GR5 2017.

- Clip trên tay Huawei GR5 2017. Nguồn: Thế giới di động.