Các nhà khoa học tại Mỹ vừa sáng chế ra một công cụ mới để làm sạch dầu trong các sự cố tràn dầu trên biển.

Công cụ này là một mảnh đệm bên trong chứa chất liệu giống như bọt biển có tẩm chất thấm dầu đặc biệt.

1

Khi nhúng xuống nước công cụ này sẽ hấp thụ lớp dầu trôi nổi trên mặt nước. Sau khi vắt hết dầu đã thấm đi, công cụ này có thể được sử dụng lại nhiều lần.

- Video công cụ mới làm sạch dầu trong các sự cố tràn dầu trên biển.