Mới đây, Đại học VinUniversity đã giành được tài trợ quốc tế từ quỹ Bill & Melinda Gates Foundation cho sáng kiến xây dựng một chatbot AI đàm thoại để mở rộng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe phụ khoa.

Nhờ chatbot, phụ nữ có thể tiếp cận các tư vấn chăm sóc sức khỏe từ xa. Ảnh minh họa: Freepik
Nhờ chatbot, phụ nữ có thể tiếp cận các tư vấn chăm sóc sức khỏe từ xa. Ảnh minh họa: Freepik

Sáng kiến được dẫn dắt bởi PGS Khoa Đoàn tại Trường Kỹ thuật và Khoa học Máy tính của Đại học VinUniversity.

Theo nhóm nghiên cứu, khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe phụ khoa ở Việt Nam còn rất hạn chế, đặc biệt là các nhóm dân tộc thiểu số và nhóm LGBT+ do chi phí cao, đầu tư thấp, hoặc kỳ thị xã hội và thông tin sai lệch.

Các nhà nghiên cứu sẽ xây dựng một công cụ chatbot AI để cung cấp thông tin và hỗ trợ tâm lý, phù hợp với bối cảnh ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam. Công cụ này có thể chạy được trong các môi trường tài nguyên thấp - ví dụ, điều kiện cơ sở hạ tầng và tốc độ mạng không cao.

Chatbot sẽ bao gồm một cơ sở dữ liệu khoa học, một hệ thống đàm thoại giống như ChatGPT, một công cụ tạo giọng nói và các module phân tích tình cảm để đánh giá các đặc điểm tâm lý của người dùng.

Nó sẽ có khả năng đối thoại một cách đồng cảm để khuyến khích người dùng chia sẻ các triệu chứng của mình.

Các nhà nghiên cứu cũng sẽ tham khảo dữ liệu từ các cuộc đối thoại giữa bệnh nhân với bác sĩ để thiết kế nguyên mẫu AI ban đầu cho bệnh nhân.

Khoản tài trợ này nằm trong sáng kiến Global Grand Challenges của Quỹ Bill & Melinda Gates Foundation và các đối tác, cấp vốn cho những giải pháp khai thác tiềm năng của mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model) để cải thiện cuộc sống và phúc lợi của phụ nữ, trẻ em và các cộng đồng dễ bị tổn thương ở các quốc gia có thu thập thấp và trung bình. Mức tài trợ cho mỗi dự án có thể lên tới 100.000 USD trong thời gian 3 tháng.

Việt Nam hiện có hai dự án nhận được nhận tài trợ Grand Challenges là dự án NướcGPT (Đại học Fulbright Việt Nam) và dự án chatbot cho chăm sóc sức khỏe phụ khoa (Đại học VinUniversity)