Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Nguyễn Quân vừa kí văn bản số 325/BKHCN-TĐKT về việc gia hạn tiến độ xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 5.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà khoa học, giao cơ quan thường trực của Hội đồng (Bộ Khoa học và Công nghệ) thông báo đến các tổ chức, cá nhân về việc điều chỉnh tiến độ xét tặng giải thưởng quy định tại Kế hoạch số 2043/BKHCN-TĐKT ngày 15 tháng 6 năm 2015.

Theo đó, tại phiên họp thứ nhất của Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN năm 2015 (đợt 5) vừa tổ chức ngày 30/1, tại Hà Nội, các thành viên Hội đồng đã nghe Bộ Khoa học và Công nghệ (cơ quan Thường trực tổ chức xét tặng Giải thưởng) báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch số 2043/BKHCN-TĐKT ngày 15 tháng 6 năm 2015 về xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 5.

Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ luôn được các nhà khoa học mong đợi
Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ luôn được các nhà khoa học mong đợi

Sau khi thảo luận tiến độ và tình hình xét tặng giải thưởng tại các cơ sở, Hội đồng cấp Nhà nước thống nhất lùi thời gian xét tặng giải thưởng quy định tại Kế hoạch số 2043/BKHCN-TĐKT ngày 15 tháng 6 năm 2015.

Theo đó gia hạn thời gian đối với Hội đồng cấp cơ sở đến hết ngày 29/2/2016 và đối với Hội đồng cấp Bộ, ngành, địa phương đến hết ngày 31/ 03/2016; Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ nhận hồ sơ đề nghị giải thưởng kết thúc vào ngày 05/ 4/ 2016; Hội đồng cấp Nhà nước sẽ tổ chức xét tặng giải thưởng từ ngày 10/4 đến hết ngày 10/ 6 năm 2016; Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ kết quả xét tặng Giải thưởng vào tháng 7/2016; Lễ trao giải thưởng dự kiến sẽ tổ chức vào dịp Quốc khánh 2/9.