Các dự án năng lượng tái tạo do Dự án Năng lượng Phát thải Thấp Việt Nam (V-LEEP) tham gia huy động vốn đầu tư đã góp phần giảm phát thải khoảng 730.000 tấn khí nhà kính trong 3 năm qua.

Hôm nay, 28/4, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Công Thương Việt Nam đã tổ chức sự kiện tổng kết dự án Năng lượng Phát thải Thấp Việt Nam (V-LEEP) do USAID tài trợ sau 5 năm thực hiện.

V-LEEP phối hợp với Bộ Công Thương trong hoạt động chuyển đổi thị trường điện của Việt Nam trở nên xanh và bền vững hơn thông qua các phương pháp tiếp cận chính sách sáng tạo và phân tích số liệu hiện đại. Dự án cũng hỗ trợ Bộ Công Thương xây dựng Quy hoạch Điện VIII (giai đoạn 2021-2030) theo hướng tăng cường năng lực quy hoạch điện quốc gia và định hình lĩnh vực năng lượng của Việt Nam trong tương lai.


Bên cạnh đó, V-LEEP hợp tác với Cục Điều tiết Điện lực để giúp triển khai áp dụng Hợp đồng Mua bán điện trực tiếp (DPPA) - một cơ chế cho phép các tập đoàn lớn mua điện trực tiếp từ các nhà sản xuất năng lượng tái tạo, từ đó giúp mở rộng thị trường. Sau khi có phê duyệt cuối cùng, cơ chế này sẽ tạo thuận lợi cho các công ty tư nhân (như Nike, AB InBev, Adidas) hợp tác với Việt Nam để cấp vốn cho các dự án phát triển điện mặt trời và điện gió mới.

Lĩnh vực công nghiệp của Việt Nam tiêu thụ đến 40% tổng nguồn lực năng lượng của cả nước, theo số liệu năm 2015. Tăng cường sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong công nghiệp là ưu tiên hàng đầu về an ninh năng lượng của Việt Nam. Do đó, V-LEEP hỗ trợ Chính phủ Việt Nam tăng cường khung chính sách về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua xây dựng các tiêu chuẩn công nghiệp nhằm giảm thiểu tỷ suất năng lượng công nghiệp (điện năng tiêu thụ để sản xuất ra một sản phẩm) và áp dụng nhiều kỹ thuật mới nhằm đảm bảo tuân thủ và thực thi các quy định hiện hành.

Dự án đã góp phần huy động 311 triệu USD để phát triển thành công 300 MW điện gió và điện mặt trời với 6 dự án do khu vực tư nhân đầu tư. Trong ba năm qua, nhờ các dự án năng lượng tái tạo này cùng với năng lượng tiết kiệm được thông qua các giải pháp cải thiện hiệu quả năng lượng, dự án đã góp phần giảm phát thải khoảng 730.000 tấn khí nhà kính, tương đương 365.482.807 kg than.

USAID cho biết sẽ tiếp tục phát huy thành công của dự án V-LEEP và đẩy mạnh quan hệ hợp tác với Bộ Công Thương thông qua dự án mới là V-LEEP II. Trong 5 năm tới, V-LEEP II sẽ hỗ trợ Việt Nam tiếp tục chuyển đổi sang năng lượng sạch, đảm bảo và dựa vào thị trường thông qua tăng cường triển khai các hệ thống năng lượng tiên tiến, cải thiện hiệu quả ngành năng lượng và tăng cường tính cạnh tranh trong lĩnh vực này.

“Sự tăng trưởng điện mặt trời tại Việt Nam trong hai năm qua là rất khích lệ và Việt Nam hiện là quốc gia đi đầu về năng lượng tái tạo tại Đông Nam Á," Đại biện Lâm thời Hoa Kỳ tại Việt Nam Christopher Klein phát biểu tại sự kiện. "Khu vực tư nhân đã thúc đẩy phần lớn sự tăng trưởng này trong lĩnh vực phát triển điện mặt trời, qua đó thể hiện sự hỗ trợ mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam đối với sự phát triển do khu vực tư nhân dẫn dắt.”