Cơ quan thẩm tra của Quốc hội kiến nghị Bộ Công Thương lập và xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật thiết kế; xây dựng công trình theo tiêu chuẩn cấp đặc biệt; bảo đảm an ninh, an toàn cao nhất cho công trình nhà máy ĐHN Ninh Thuận 1 và 2.


Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa có văn bản gửi Chính phủ yêu cầu khẩn trương xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù cho dự án điện hạt nhân Ninh Thuận để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 1/2016 và trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 11 (tháng 3/2016).

Yêu cầu trên được nêu trong báo cáo giám sát thực hiện nghị quyết của Quốc hội về dự án điện hạt nhân (ĐHN) Ninh Thuận năm 2015 của Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. Theo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, hiện vẫn thiếu một cơ chế, chính sách đặc thù đối với việc thực hiện dự án và thu hút, ưu đãi chuyên gia làm việc trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Cơ quan thẩm tra của Quốc hội kiến nghị Bộ Công Thương lập và xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật thiết kế; xây dựng công trình theo tiêu chuẩn cấp đặc biệt; bảo đảm an ninh, an toàn cao nhất cho công trình nhà máy ĐHN Ninh Thuận 1 và 2. Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam được đề nghị xây dựng thêm các kịch bản về sóng thần có thể ảnh hưởng tới vị trí xây dựng nhà máy ĐHN, để có căn cứ đảm bảo các nhà máy này hoạt động an toàn trong trường hợp xảy ra động đất và sóng thần mạnh.

Mô hình Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.
Mô hình Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Liên quan đến dự án ĐHN Ninh Thuận, cơ quan giám sát cho hay, do nhiều nguyên nhân, thời gian lập dự án đầu tư (FS) sẽ kéo dài thêm khoảng hai năm và tiến độ tổng thể của dự án cũng phải điều chỉnh so với dự kiến ban đầu. Vì vậy, việc phê duyệt FS sẽ diễn ra vào tháng 3/2016, đến tháng 11/2019 phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tháng 2/2021 ký hợp đồng EPC.

Việc khởi công, đổ mẻ bê tông đầu tiên móng lò phản ứng dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12/2022, đến tháng 7/2028 sẽ vận hành thương mại tổ máy số 1. Một năm sau đó sẽ vận hành thương mại tổ máy số 2.

Về dự án di dân tái định cư để xây dựng nhà máy ĐHN, báo cáo giám sát nhận định, dự kiến từ quý IV/2015 đến hết quý IV/2016 sẽ hoàn thành công tác giải phóng và nhận bàn giao mặt bằng của toàn bộ dự án thành phần di dân, tái định cư của các dự án nhà máy ĐHN Ninh Thuận. Đến năm 2019, sau khi hoàn thành tất cả các hạng mục của dự án xây dựng cơ sở hạ tầng tái định cư sẽ tổ chức di dân đến nơi ở mới, bàn giao mặt bằng cho EVN thực hiện việc xây dựng các nhà máy ĐHN Ninh Thuận 1 và 2.