Tỉnh Ninh Thuận, nơi đặt dự án nhà máy điện hạt nhân đầu tiên trên cả nước đã xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, phối hợp với các sở, ban ngành và cơ quan liên quan tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức để người dân vùng dự án hiểu về điện hạt nhân.

Theo ông Bùi Nhật Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, Ninh Thuận là địa bàn được triển khai hai nhà máy điện hạt nhân đầu tiên. Đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất nặng nề. Ninh Thuận đã và đang nỗ lực khắc phục khó khăn, thách thức để đóng góp vào quá trình chuẩn bị xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

Bên cạnh việc tăng cường các hợp tác quốc tế nhằm liên kết chặt chẽ với các đối tác Nhật Bản, Nga và nhiều quốc gia khác trên thế giới trong việc triển khai thực hiện dự án điện hạt nhân, tỉnh Ninh Thuận đã chủ động triển khai công tác tuyên truyền trên toàn tỉnh và đặc biệt tại hai xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam và xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải - nơi sẽ xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của nước ta, thông qua các hoạt động tuyên truyền, hội nghị, hội thảo, họp dân phố, phát tờ rơi...

Khảo sát khu vực dự kiến xây Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Ảnh: NLĐ.

Ngoài ra, UBND tỉnh Ninh Thuận giao nhiệm vụ cho các cơ quan truyền thông của tỉnh như Đài Phát thanh - Truyền hình Ninh Thuận, Báo Ninh Thuận thực hiện công tác tuyên truyền đến người dân về tầm quan trọng của việc phát triển điện hạt nhân.

Song song với đó, Ninh Thuận còn thường xuyên phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ban Quản lý Dự án ĐHN Ninh Thuận, Cục Năng lượng nguyên tử, Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Nga (ROSATOM), Công ty Năng lượng nguyên tử quốc tế Nhật Bản (JINED)… tổ chức các hoạt động tuyên truyền tại vùng dự án, như “Hội thảo - Trưng bày Phát triển ĐHN”, “Hội thảo về phát triển điện hạt nhân tại Ninh Thuận”. Không những vậy, Ninh Thuận còn tổ chức các buổi tham quan, tìm hiểu về điện hạt nhân cho các tổ chức chính trị, đoàn thể và người dân địa phương tại Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt…

Những năm qua, tỉnh Ninh Thuận cũng đã xây dựng nội dung, tiến hành điều tra dư luận xã hội về xây dựng nhà máy ĐHN trên địa bàn tỉnh, nhất là tại hai địa điểm triển khai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền trên toàn tỉnh, Ninh Thuận đã nâng cao một bước nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, một bộ phận dân cư về vai trò của điện hạt nhân trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Phi Long - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận cho biết: “Đến nay, đại bộ phận người dân ở Ninh Thuận đã thể hiện sự đồng thuận với Nhà nước trong quá trình triển khai các bước chuẩn bị cho việc khởi công xây dựng hai Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2”.