Biến đổi khí hậu có góp phần làm tăng chi phí tài chính để khắc phục thiệt hại do lũ lụt hay không và nếu có thì bao nhiêu là một chủ đề tranh luận lâu nay. Nghiên cứu mới đây của Đại học Stanford đã cho câu trả lời.

“Thực tế là lượng mưa cực đoan đang tăng lên và có thể sẽ tăng lên trong tương lai, nhưng ảnh hưởng của nó đối với thiệt hại tài chính là gì thì chưa chắc chắn," Tiến sĩ Frances Davenport, ngành khoa học hệ thống Trái đất tại Trường Trái đất, Khoa học năng lượng và Môi trường Stanford, tác giả chính của nghiên cứu cho biết. "Phân tích của chúng tôi xác định thay đổi của lượng mưa ảnh hưởng thế nào đến những thay đổi về chi phí tài chính để khắc phục thiệt hại do lũ lụt, cả hiện tại và trong tương lai."


Nhóm nghiên cứu phát triển một mô hình kinh tế dựa trên lượng mưa quan sát được và các báo cáo hằng tháng về thiệt hại do lũ lụt, trong khi kiểm soát các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến chi phí khắc phục hậu quả lũ lụt như dân số tăng, chi phí xây dựng đắt lên. Sau đó, họ tính toán sự thay đổi lượng mưa cực đoan ở mỗi bang trong thời gian nghiên cứu. Cuối cùng, họ sử dụng mô hình để tính toán thiệt hại kinh tế sẽ như thế nào nếu những thay đổi về lượng mưa cực đoan đó không xảy ra.

Các phân tích cho thấy, biến đổi khí hậu đã góp phần đáng kể vào chi phí khắc phục hậu quả lũ lụt ngày càng tăng ở Mỹ.

"Phân tích này tương tự như tính toán xem đội Los Angeles Lakers sẽ thắng bao nhiêu trận bóng rổ, nếu có hoặc không có cầu thủ nổi tiếng LeBron James, trong khi giữ tất cả những cầu thủ khác không đổi", nhà kinh tế Marshall Burke, đồng tác giả nghiên cứu, giải thích.

Áp dụng mô hình này, nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng thay đổi về lượng mưa chiếm 36% chi phí cho lũ lụt ở Mỹ từ năm 1988 đến năm 2017. Trong đó, lượng mưa thay đổi chủ yếu do gia tăng hiện tượng mưa cực đoan.

Davenport cho biết: "Ngay cả ở những bang mà lượng mưa trung bình dài hạn không thay đổi, các sự kiện mưa cực đoan đã gia tăng, làm tăng thiệt hại tài chính so với kịch bản không có sự thay đổi về lượng mưa cực đoan".

“Công trình này cho thấy, biến đổi khí hậu trong quá khứ đã khiến kinh tế Mỹ thiệt hại hàng tỷ USD chỉ do lũ lụt", Burke nói.

Các tác giả cũng cho biết, có thể áp dụng cách tiếp cận của họ cho các hiểm họa tự nhiên khác hay các tác động khí hậu khác để hiểu chi phí và lợi ích của các hành động thích ứng và giảm thiểu tác động khí hậu.

"Mô hình mà chúng tôi phát triển cung cấp một cơ sở khách quan phục vụ việc ước tính chi phí để thích ứng với biến đổi khí hậu và giá trị kinh tế của việc tránh làm gia tăng nhiệt độ", Diffenbaugh nói.

Nguồn: