Trên thế đang giới có khoảng 350 người chết được bảo quản ở nhiệt độ thấp ngay sau khi họ qua đời với hy vọng sẽ được hồi sinh bằng công nghệ trong tương lai.

Hiện toàn thế giới có 4 cơ sở cung cấp dịch vụ này: 2 ở Mỹ (là Alcor, Arizona và Viện Cryonics, Michigan); 1 ở Nga (Công ty KrioRus), và 1 ở Bồ Đào Nha (cũng là phòng thí nghiệm của Alcor).

Dennis Kowalski, chủ tịch Viện Cryonics, tuyên bố, các nhà khoa học có thể hồi sinh một trong những xác chết đông lạnh này trong vòng 10 năm tới.

Chi phí một người phải bỏ ra nếu muốn làm đông lạnh sâu toàn bộ cơ thể tại Viện Cryonics là 35.000 USD. Đối thủ của họ, Alcor, đề xuất mức giá 200.000 USD. Trong khi nếu thực hiện tại công ty KrioRus, bạn sẽ mất 37.600 USD.

Dưới đây là các bước chính để đóng băng thi thể người quá cố, chờ ngày được hồi sinh:

Hiện nay ở Mỹ có hai cơ sở cung cấp dịch vụ đóng băng người chết là Alcor tại Arizona và Viện Cryonics tại Michigan. Công ty KrioRus, Nga, và một phòng thí nghiệm của Alcor tại Bồ Đào Nha cũng cung cấp dịch vụ này.