Transistor là một loại linh kiện bán dẫn chủ động, quan trọng trong các thiết bị điện tử hiện đại. Mới đây, các nhà nghiên cứu từ Thụy Điển đã phát triển thành công transistor bằng gỗ đầu tiên trên thế giới. Sản phẩm này mở ra tiềm năng phát triển các thiết bị điện tử phân hủy sinh học từ nguồn vật liệu dễ khai thác trong tự nhiên.