Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa DNA bốn sợi với sự phân chia tế bào ung thư và phát triển khối u. Giờ đây, các nhà khoa học đã bước đầu tìm ra phương thức xác định và phá vỡ loại DNA kỳ lạ này bằng thuốc.