Sau năm năm kể từ khi ra mắt, robot Sophia có thể sẽ xuất hiện tại các bệnh viện vào cuối năm 2021.