Covid-19 khiến nhiều công ty, tập đoàn và các thương hiệu lớn trên toàn cầu phải đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng và kéo dài. Nhiều thương hiệu buộc phải tuyên bố phá sản; những "người còn lại'' đã khẳng định được vị thế thống trị và gắn kết khách hàng của họ hơn bao giờ hết.