Các nhà nghiên cứu tại Đại học Edinburgh đã chế tạo thành công mũ chữa cháy trang bị cảm biến sử dụng trí thông minh nhân tạo giúp những người lính cứu hỏa “nhìn” xuyên qua đám khói, phát hiện nạn nhân, nhận diện đồng đội và đánh dấu vị trí của bản thân.