Nằm dưới hệ thống tàu điện ngầm của London, một hầm trú ẩn không kích trong Thế chiến II đã được tận dụng thành nông trại thẳng đứng và áp dụng nhiều công nghệ canh tác hướng tới các giải pháp nông nghiệp bền vững.