Sở Cứu hỏa California (Cal Fire) đã ứng dụng chương trình ALERTCalifornia AI với hơn 1.000 camera giám sát được lắp đặt trên toàn bang giúp phát cảnh báo đến lực lượng chức năng ngay khi nhận thấy dấu hiệu cháy rừng.