Báo cáo Rủi ro Toàn cầu “Global Risk Report 2019” của Diễn đàn Kinh tế Thế giới chỉ ra các nguy cơ lớn nhỏ khác nhau trên toàn cầu phân theo từng chiều hướng và mối liên hệ giữa chúng

Đây là kết quả tổng hợp ý kiến của hơn 1,000 người ra quyết định trên toàn cầu, đến từ các khu vực công, khu vực tư nhân, học viện, và xã hội dân sự; nhằm đánh giá những rủi ro thế giới phải đối mặt trong tương lai 10 năm tới.
top 10 rủi ro toàn cầu

Những rủi ro này ngày càng có tính liên kết chặt chẽ với nhau. Thất bại trong việc giảm thiểu biến đổi khí hậu có thể dẫn đến các sự kiện thời tiết cực đoan hơn, gây sụp đổ hệ sinh thái và nhiều khả năng xảy ra thảm họa môi trường do con người hơn.

Tất cả những điều này, theo đó, có thể làm trầm trọng thêm tình trạng mất an ninh thực phẩm và nguồn nước, do đó có thể dẫn đến thiếu hụt nhân lực, và có thể khiến các rủi ro khác như di cư và xung đột rơi vào vòng luẩn quẩn.

Mối liên hệ giữa rủi ro và xu hướng | Nguồn: WEF 2019
Vui lòng tải ảnh về và phóng to để xem chi tiết