Tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tính tăng 2,58% so với năm trước; cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 4 tỷ USD; thu ngân sách nhà nước ước tính vượt 180 nghìn tỷ đồng so với dự toán năm - theo Tổng cục Thống kê.

Báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê cho thấy, dù dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế trong năm 2021, tuy nhiên nền kinh tế đã có dấu hiệu phục hồi trong quý IV, và tính chung cả năm nền kinh tế vẫn đạt được một số kết quả tích cực. Cụ thể, tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tính tăng 2,58% so với năm trước (quý I tăng 4,72%; quý II tăng 6,73%; quý III giảm 6,02%; quý IV tăng 5,22%).

Đối với lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, năng suất cây trồng và chăn nuôi năm nay đạt khá nhờ điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi.

Sản xuất công nghiệp cũng khởi sắc trong quý IV. Tính chung cả năm 2021, giá trị ngành công nghiệp tăng 4,82% so với năm 2020; trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,37%.

Một điểm sáng khác của nền kinh tế trong quý IV là hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa. Tính chung cả năm, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đã đạt đến 668,5 tỷ USD, tăng 22,6% so với năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 19% và nhập khẩu tăng 26,5%. Đáng chú ý, có 35 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 93,8% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 8 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 69,7%). Cán cân thương mại hàng hóa cả năm 2021 ước tính xuất siêu 4 tỷ USD (năm trước xuất siêu 19,94 tỷ USD).

Về thị trường xuất nhập khẩu, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 95,6 tỷ USD, còn Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất với kim ngạch ước đạt 109,9 tỷ USD.

Do hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế dần phục hồi, thu ngân sách nhà nước ước tính cả năm 2021 đạt 1.523,4 nghìn tỷ đồng và vượt 180,1 nghìn tỷ đồng so với dự toán năm. Trong đó, thu nội địa bằng 110,4% so với dự toán năm (tăng gần 118 nghìn tỷ đồng); thu từ dầu thô bằng 197,4% (tăng 22,6 nghìn tỷ đồng); thu cân đối từ hoạt động xuất, nhập khẩu bằng 122,1% (tăng 39,5 nghìn tỷ đồng).

Tuy nhiên, cũng theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, việc thực hiện giãn cách xã hội kéo dài cũng làm ảnh hưởng không nhỏ tới chuỗi cung ứng sản xuất – chế biến – tiêu thụ các sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản trong nhiều tháng.

Đồng thời, các đợt phong tỏa nghiêm ngặt cũng đã tác động tiêu cực đến mức tăng số lượng doanh nghiệp. Theo đó, tổng số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong năm 2021 đạt gần 160.000 doanh nghiệp, giảm 10,7% so với năm 2020. Đáng chú ý, có 119.800 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 17,8% so với năm trước, trong đó phần lớn là các doanh nghiệp thành lập dưới 5 năm và có quy mô vốn nhỏ.

Dưới đây là những số liệu công bố chính thức:Nguồn: Tổng cục Thống kê