Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy chỉ số sản xuất công nghiệp, nông, lâm nghiệp và thủy sản hầu hết đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, hoạt động xuất, nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm trước đạt tốc độ tăng cao nhất trong vòng 10 năm qua.

Bên cạnh đó, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 4/2021 cũng tăng cả về số lượng và vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2020, tăng cao nhất kể từ năm 2017 trở lại đây và tăng ở tất cả các ngành kinh tế; vốn đăng ký tăng 41%.

Nhìn chung, theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, đời sống dân cư trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm nay ổn định. Đặc biệt, tháng 4/2021 là tháng thứ 10 liên tiếp không phát sinh thiếu đói trên phạm vi cả nước.

Dưới đây là những số liệu công bố chính thức:

Số liệu thống kê tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2021. Nguồn: TCTK