Hãy cùng nhìn lại lịch sử hình thành và phát triển của mạng Wi-Fi qua từng thời kỳ.