Quý I/2021, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 4,48%, là mức khá so với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, cho biết, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2021 ước tính tăng 4,48% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng 3,68% của quý I/2020.

Dưới đây là những số liệu công bố chính thức:

Số liệu thống kê tình hình kinh tế - xã hội quý I/2021. Nguồn: Tổng cục Thống kê