Các bộ phận trên cơ thể người luôn ở trong tình trạng tái sinh liên tục. Một số tế bào được thay thế nhanh hơn các tế bào khác, nhưng cũng có những bộ phận không bao giờ thay đổi nữa khi con người đến một độ tuổi nhất định.

 Những con số thú vị về quá trình tái tạo của các bộ phận trong cơ thể
Những con số thú vị về quá trình tái tạo của các bộ phận trong cơ thể