Giải thưởng Tạ Quang Bửu đã và đang làm tốt vai trò tạo tiền đề cho khoa học và công nghệ của đất nước hội nhập và phát triển. Cùng nhìn lại hành trình 5 năm của giải thưởng qua các con số.