Trong quý I/2021, thị trường lao động Việt Nam đã hứng chịu những tác động xấu do sự bùng phát lần thứ 3 của Đại dịch Covid 19.

Cả nước vẫn còn 9,1 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19 trong đó nam giới chiếm 51 % và số người trong độ tuổi từ 25 đến 54 chiếm gần hai phần ba.


Điểm sáng đáng lưu ý nhất trong quý I của thị trường lao động là sự gia tăng mức thu nhập từ công việc của người lao động so với quý trước và cùng kỳ năm trước.

Dưới đây là những số liệu công bố chính thức:

Số liệu thống kê tình hình lao động - việc làm quý I/2021. Nguồn: Tổng cục Thống kê