Số người thất nghiệp quý I/2021 giảm so với quý trước nhưng tăng so với cùng kỳ năm trước; tỷ lệ thanh niên không có việc làm và không tham gia học tập hoặc đào tạo cũng tăng lên so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo mới được công bố ngày 16/4 của Tổng cục Thống kê về tình hình lao động, việc làm quý I/2021, hiện nay, cả nước vẫn còn 9,1 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19. Trong đó, có 540 nghìn người bị mất việc; 2,8 triệu người phải tạm nghỉ/tạm ngừng sản xuất kinh doanh; 3,1 triệu người bị cắt giảm giờ làm hoặc buộc phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên; và 6,5 triệu lao động báo cáo bị giảm thu nhập.

Bên cạnh đó, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý I/2021 là 51 triệu người, giảm 1,1 triệu người so với quý trước và giảm 180,9 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.

So sánh lực lượng lao động qua các quý. Ảnh: Tổng cục Thống kê
So sánh lực lượng lao động qua các quý. Ảnh: Tổng cục Thống kê

“Thông thường, theo đà tăng dân số, lực lượng lao động năm sau luôn tăng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, năm nay, lực lượng lao động quý I xuống thấp hơn cùng kỳ năm trước gần 200 nghìn người và thấp hơn cùng kỳ khi chưa có dịch (năm 2019) khoảng 600 nghìn người”, báo cáo cho biết. Có thể thấy, đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi xu thế số lượng lao động của năm sau tăng so với cùng kỳ các năm trước, khiến xu thế này không còn là một điều hiển nhiên.

Một vài con số khác cũng cho thấy bức tranh lao động - việc làm quý I năm nay có nhiều gam màu xám. Chẳng hạn, số người thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 971,4 nghìn người; tăng 143,2 nghìn người so với quý trước và tăng 78,7 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức là 57,1%, tăng 1,1 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 1,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động là gần 1,1 triệu người (tỉ lệ 2,42%), giảm 137 nghìn người so với quý trước và tăng 12,1 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ thanh niên không có việc làm và không tham gia học tập hoặc đào tạo là 16,3% (tương đương gần 2 triệu người), tăng 0,9 điểm phần trăm (tương đương 51.600 người) so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, trong bức tranh thị trường lao động có phần ảm đạm do sự bùng phát lần 3 của đại dịch Covid-19, có một điểm sáng đáng chú ý là mức thu nhập từ công việc của người lao động tăng so với quý trước và cùng kỳ năm trước, dù mức tăng này có sự chênh lệch giữa các ngành khác nhau. Theo đó, thu nhập bình quân tháng của người lao động quý I/2021 đạt 6,3 triệu đồng, tăng 339 nghìn đồng so với quý trước và tăng 106 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước.

Thu nhập bình quân tháng người lao động theo khu vực kinh tế, quý I năm 2020 và 2021 (Đơn vị: Triệu đồng). Ảnh: Tổng cục Thống kê
Thu nhập bình quân tháng người lao động theo khu vực kinh tế, quý I năm 2020 và 2021 (Đơn vị: Triệu đồng). Ảnh: Tổng cục Thống kê