Trong đoạn video dưới đây, 2 người đàn ông đã cùng nhau đào hang và tóm gọn con rắn hổ mang bành có trọng lượng khoảng 1,5 kg.

Phát hiện con rắn hổ mang bành trong hang, 2 người đàn ông đã cùng nhau đào. Sau đó, 1 người dùng tay không và tóm gọn con rắn này. Theo tiết lộ của tài khoản YouTube có tên Thắng Đào Duy, con rắn này có trọng lượng khoảng 1,5 kg.


Ảnh cắt từ clip.
Ảnh cắt từ clip.


- Video đào hang bắt rắn hổ mang bành vô cùng táo bạo. Nguồn: Thắng Đào Duy.