Trước sự tấn công của chó rừng, linh dương Impala đã nỗ lực chống trả quyết liệt nhưng nó vẫn bị kẻ săn mồi hạ sát.

Với bản năng sinh tồn, linh dương Impala đã nỗ lực chống trả khi bị chó rừng tấn công. Tuy nhiên, linh dương vẫn bị kẻ săn mồi ăn thịt.

Linh dương Impala cố gắng chống trả cho rừng.
Linh dương Impala cố gắng chống trả cho rừng.

Khi chó rừng “đánh chén” no nê và bỏ đi, các loài động vật ăn xác thối khác kéo nhau đến ăn thịt khiến linh dương Impala chỉ còn bộ xương và cặp sừng.

- Video chó rừng hạ sát linh dương Impala. Nguồn: Cacadores Mortais.