Với thân hình to lớn hơn rất nhiều, con rắn Indigo đã dễ dàng tóm gọn và nuốt sống rắn chuột một cách dễ dàng.

Đang đi kiếm ăn, rắn Indigo phát hiện thấy rắn chuột và lao tới tấn công. Nhờ sở hữu thân hình to lớn hơn, rắn Indigo dễ dàng bắt được và nuốt sống “con mồi” của mình một cách dễ dàng.

Rắn Indigo nuốt rắn chuột.
Rắn Indigo nuốt rắn chuột.

- Video rắn Indigo nuốt sống rắn chuột trong chớp mắt. Nguồn: Ojatro.