Khi những mãnh thú giao phối, chúng dường như không hề biết đến xung quanh, thản nhiên công khai mọi hành động bạo dạn của mình.

Canh doc nhung manh thu “cuong an ai” cong khai