Một trong những điểm nổi bật trong ngày hội HUS Open Day năm nay là các em học sinh được tiếp xúc với những công nghệ khá mới, phục vụ cho cuộc cách mạng công nghiệp lần 4 như: máy in 3D, robotics, robot sử dụng trí tuệ nhân tạo...

Điều khiển robot để tham gia một trò chơi đá bóng thu hút các bạn học sinh tiểu học.
Điều khiển robot để tham gia một trò chơi đá bóng thu hút các bạn học sinh tiểu học.

Các em học sinh đang lắp ráp bánh xe để thực hiện một thí nghiệm về truyền dẫn.
Các em học sinh đang lắp ráp bánh xe để thực hiện một thí nghiệm về truyền dẫn.

Rất nhiều bạn nhỏ háo hức xem máy in 3D in hình tháp Eiffel.
Rất nhiều bạn nhỏ háo hức xem máy in 3D in hình tháp Eiffel.

Máy in 3D - một dụng cụ khá phổ biến khi giảng dạy STEM.
Máy in 3D - một dụng cụ khá phổ biến khi giảng dạy STEM.

Lắp ráp và lập trình robot để giải quyết các bài toán đặt ra là một trong những hướng đi của giáo dục STEM.
Lắp ráp và lập trình robot để giải quyết các bài toán đặt ra là một trong những hướng đi của giáo dục STEM.

Máy gia tốc duy nhất ở miền Bắc trong phòng thí nghiệm Vật lý của Đại học Khoa học tự nhiên.
Máy gia tốc duy nhất ở miền Bắc trong phòng thí nghiệm Vật lý của Đại học Khoa học tự nhiên.