UBND TPHCM vừa phê duyệt “Chương trình phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050”.

Mục tiêu tổng quát của ngành nông nghiệp thành phố đến năm 2030 là phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững, bảo đảm kết nối cung cầu hàng hóa, dịch vụ nông, lâm nghiệp và thủy sản chất lượng cao, an toàn theo chuỗi giá trị.

TPHCM phấn đấu đến năm 2030 trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp và dịch vụ phục vụ nông nghiệp hiện đại. Đồng thời, kết nối cung cầu hàng hóa, dịch vụ nông, lâm nghiệp và thủy sản chất lượng cao, nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững.

Cụ thể, mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng GRDP ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản TPHCM đạt bình quân 2%/năm và giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng bình quân 2-2,5%/năm. Tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm từ 75-85% tổng giá trị sản xuất của ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản. Tốc độ tăng trưởng dịch vụ nông nghiệp và công nghiệp, dịch vụ nông thôn trên 10%/năm. Tốc độ tăng năng suất lao động nông nghiệp đạt 5,5-6%/năm.

TPHCM đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng CNC vào sản xuất nông nghiệp.   Ảnh: Internet
TPHCM đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng CNC vào sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Internet

Cùng với đó, giá trị sản xuất bình quân trên ha đất canh tác nông nghiệp đến năm 2030 đạt 850 triệu đến 1 tỷ đồng. Tỷ lệ lao động nông nghiệp, nông thôn qua đào tạo đạt trên 70%. Phấn đấu trên 30% hợp tác xã sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Ngoài ra, tỷ lệ giá trị sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản được sản xuất tiêu thụ dưới các hình thức hợp tác và liên kết đạt trên 40%. Có 290 sản phẩm OCOP được chứng nhận đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có ít nhất 50% số sản phẩm được chứng nhận đạt 4-5 sao. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 16,24%, thu nhập của người dân nông thôn so với năm 2020 tăng 2,5-3 lần.

Tầm nhìn đến năm 2050, TPHCM xác định phát triển nông nghiệp gắn với điều kiện đô thị hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, bền vững. Ngành kinh tế nông nghiệp thành phố tích hợp đa ngành, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, thu hút mạnh mẽ đầu tư từ các thành phần kinh tế, tập trung sản xuất sản phẩm nông nghiệp lợi thế, liên kết vùng thành hệ sinh thái đa giá trị, đảm bảo an ninh lương thực.

Để thực hiện mục tiêu trên, Thành phố sẽ đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học - kỹ thuật - công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Tăng cường ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, thông tin, tự động hóa trong sản xuất các sản phẩm chủ lực của Thành phố (cây rau, hoa kiểng, heo, bò sữa, tôm sú) và sản phẩm tiềm năng là cá cảnh.

Đồng thời, nghiên cứu phát triển quy trình công nghệ tổng hợp và cơ giới hóa, tự động hóa, thiết lập hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, quản lý thông tin đất và sử dụng đất cho nông nghiệp công nghệ cao. Khuyến khích các hộ mở rộng quy mô sản xuất đồng thời, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất.