Giải thưởng nhằm thúc đẩy, tôn vinh doanh nghiệp có các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, trong chiến lược hướng tới phát triển năng lượng xanh, sạch.

Ngày 31/5, Sở Công Thương TPHCM tổ chức phát động Giải thưởng Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn TPHCM (EEA) 2023 nhằm khen thưởng và phát huy vai trò của các cá nhân, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp thực hiện tốt các giải pháp tiết kiệm năng lượng, ứng dụng năng lượng sạch.

Giải thưởng cũng nhằm phổ biến thông tin, kinh nghiệm triển khai giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả.

v
Tòa nhà xanh Friendship Tower (TPHCM). Ảnh: Internet

Đối tượng tham gia Giải thưởng là cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, đã hoạt động từ 3 năm trở lên và tuân thủ các quy định pháp luật của Việt Nam trên địa bàn TPHCM.

Giải thưởng được chấm, chọn, xác minh trên bốn nhóm tiêu chí: sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; bền vững về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; điển hình về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và đổi mới sáng tạo trong sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả.

Ban tổ chức sẽ chọn top 20 doanh nghiệp đạt tiêu chí sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, theo kết quả chấm điểm tất cả các hồ sơ tham dự - trong đó có 10 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp và 10 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công trình xây dựng/tòa nhà - để trao giấy chứng nhận và cúp.

Thời gian nhận hồ sơ tham dự Giải thưởng đến hết ngày 20/6/2023.

Chi tiết về Giải thưởng tại https://eeahochiminh.com