Tại hội thảo chuyển đổi số “Dữ liệu số: Thách thức và định hướng” chiều 26/5 do TP Đà Nẵng tổ chức, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho biết, năm 2022, kinh tế số đóng góp 17,5% trong cơ cấu GRDP của thành phố.

Trong đó, ngành CNTT có tốc độ tăng trưởng cao (bình quân hơn 20%/năm), trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng của thành phố.

Xã hội số từng bước hình thành và phát triển, dần tạo được thói quen, kỹ năng số trong người dân, góp phần đưa Đà Nẵng hai năm liên tiếp xếp hạng nhất về chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI); ba năm liên tiếp đoạt giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam ở hạng mục “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc”; ba năm liên tiếp đạt giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam…

Theo ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, chuyển đổi số là vấn đề mới và phức tạp. Hiện nay chưa có mô hình kiểu mẫu, điển hình và có điều kiện, hoàn cảnh tương tự để TP Đà Nẵng học tập, tham khảo, nhất là trong bối cảnh thành phố vừa triển khai song song mô hình thành phố chuyển đổi số và mô hình chính quyền đô thị. “Tuy nhiên, không vì khó mà không làm, không vì phức tạp mà làm chậm tiến độ và kéo lùi quá trình phát triển của thành phố”, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, khẳng định.