Đó là các hồ sơ: Hộ tịch; Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Đăng ký kinh doanh; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất; Cấp giấy phép xây dựng.

Năm 2024, TPHCM quyết liệt đẩy mạnh đổi mới thủ tục hành chính, áp dụng quy trình xử lý hồ sơ hành chính, ứng dụng chữ ký số trên môi trường điện tử.

Công tác cải cách hành chính được Thành phố tăng cường giám sát thông qua hệ thống dữ liệu, công khai minh bạch trên môi trường số đã giúp nâng cao hiệu quả và chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn.

Tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích cho người dân và doanh nghiệp tham gia và tạo thói quen sử dụng các hình thức giao dịch trực tuyến khi thực hiện các thủ tục hành chính, HĐND TPHCM đã thông qua chính sách áp dụng miễn lệ phí đối với năm loại hồ sơ thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến. Cụ thể, đó là: Hộ tịch; Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Đăng ký kinh doanh; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất; Cấp giấy phép xây dựng.

Mức lệ phí 0 đồng được áp dụng từ ngày 29/5/2024 đến hết ngày 31/12/2025.

b
Năm loại hồ sơ được miễn lệ phí nếu sử dụng giao dịch online. Ảnh: Internet

Người dân, doanh nghiệp thực hiện các giao dịch thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TPHCM tại địa chỉ https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn hay Cổng dịch vụ Quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn sẽ được miễn phí hoàn toàn phí, lệ phí.

Được biết, mức thu lệ phí hiện nay tại TPHCM đối với Hộ tịch từ 3 ngàn đến 1 triệu đồng; Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam từ 450 – 600 ngàn đồng; Đăng ký kinh doanh 100 ngàn đồng/lần; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất từ 20 ngàn – 5 triệu đồng; Cấp giấy phép xây dựng từ 15 – 150 ngàn đồng.