Sở KH&CN TPHCM thông báo tìm kiếm các tổ chức, đơn vị thực hiện nhiệm vụ xây dựng mô hình xã nông thôn mới thông minh và xã nông thôn mới thương mại điện tử thí điểm.

Mục tiêu của nhiệm vụ là nghiên cứu, đề xuất bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới thông minh, thí điểm tại xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi; nghiên cứu, đề xuất bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới thương mại điện tử, thí điểm tại Xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ.

Nội dung KH&CN chủ yếu là nghiên cứu tài liệu, khung lý thuyết về mô hình xã nông thôn mới thông minh và mô hình nông thôn mới thương mại điện tử kinh nghiệm trong nước và quốc tế; khảo sát, đánh giá thực trạng về mô hình xã nông thôn mới trên địa bàn Thành phố và định hướng phát triển trong giai đoạn tới.

Xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TPHCM.   Ảnh: Internet
Xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TPHCM. Ảnh: Internet

Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất mô hình giải pháp xây dựng xã nông thôn mới thông minh và xã nông thôn mới thương mại điện tử, thí điểm tại xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi và xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ (lộ trình, tổ chức thực hiện, tiêu chí phấn đấu,…). Nghiên cứu, đề xuất dự thảo Đề án thí điểm mô hình xã nông thôn mới thông minh tại xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, giai đoạn 2023-2025 và dự thảo Đề án thí điểm mô hình xã nông thôn mới thương mại điện tử tại xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ giai đoạn 2023-2025 để trình UBND TPHCM xem xét, ban hành.

Thời gian thực hiện nhiệm vụ bảy tháng, với kinh phí thực hiện nhiệm vụ không quá 900 triệu đồng.

Đối tượng đăng ký tham gia nhiệm vụ là pháp nhân được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam có chức năng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Ngoài ra, đơn vị thực hiện cần có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của nhiệm vụ, cũng như đủ kinh nghiệm, năng lực, phương án huy động các nguồn lực để tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Thông tin chi tiết liên hệ:

Phòng Quản lý Khoa học, Sở KH&CN TPHCM.
- Địa chỉ: 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.
- Điện thoại: 028.39322147 (Phòng Quản lý Khoa học)