UBND TPHCM vừa phê duyệt Kế hoạch triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn TPHCM năm 2024.

Kế hoạch được thực hiện nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về truy xuất nguồn gốc (TXNG); đảm bảo cung cấp thông tin, kiến thức thiết yếu về TXNG đến các cơ quan quản lý, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố; và công khai, minh bạch các thông tin TXNG của các sản phẩm, hàng hóa.

Cụ thể, Thành phố sẽ hoàn thiện hệ thống văn bản, quy định, tài liệu hướng dẫn về TXNG sản phẩm, hàng hóa. Trong đó, rà soát các văn bản quy định, pháp luật về quản lý, triển khai áp dụng và xử lý vi phạm về TXNG để hệ thống hóa văn bản, nhằm công bố danh mục văn bản quy định pháp luật về truy xuất nguồn gốc còn hiệu lực, giúp công tác triển khai được thuận tiện, hiệu quả, thống nhất và đồng bộ. Đồng thời, xây dựng các tài liệu hướng dẫn về mô hình thực hiện TXNG cho sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa, ưu tiên triển khai TXNG gốc trên địa bàn Thành phố và sản phẩm, hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý.

Ngoài ra, Thành phố sẽ xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, hàng hóa cho các đơn vị tham gia thực hiện TXNG. Liên kết với các tỉnh, thành trong việc kết nối tiêu thụ nông sản, thủy sản, thực phẩm đã thực hiện TXNG về Thành phố.

Thành phố cũng sẽ tổ chức tập huấn, hướng dẫn về các quy định, các tiêu chuẩn quốc gia, các tài liệu hướng dẫn về mô hình thực hiện TXNG và các hoạt động liên quan đến TXNG gốc cho các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ,…

Bên cạnh đó, Thành phố sẽ triển khai những nghiên cứu, ứng dụng giải pháp công nghệ xây dựng và phát triển hệ thống quản lý thông tin TXNG gốc sản phẩm, hàng hóa, đảm bảo kết nối và đồng bộ với Cổng thông tin TXNG sản phẩm, hàng hóa quốc gia.

Truy xuất nguồn gốc
TPHM ban hành nhiều chính sách về TXNG hàng hóa. Ảnh: Internet

Sở KH&CN được giao là cơ quan thường trực, đầu mối tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch.

Được biết, từ năm 2016, TPHCM là địa phương sớm thực hiện, ban hành nhiều chính sách nhằm triển khai thực hiện và thúc đẩy hoạt động TXNG sản phẩm, hàng hóa như: Đề án quản lý, nhận diện và TXNG thịt heo, Đề án quản lý và TXNG gốc thịt, trứng gia cầm,… Năm 2023, UBND TPHCM cũng đã ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa được ưu tiên triển khai TXNG.

Cụ thể, trong quản lý, nhận diện và TXNG thịt heo đến nay, Thành phố đã tổ chức kiểm soát, quản lý và TXNG thịt heo từ khi heo được xuất bán tại hơn 3.000 trang trại, vận chuyển đến hơn 100 cơ sở giết mổ và kinh doanh tại hai chợ đầu mối Hóc Môn và Bình Điền, hơn 1.000 cơ sở kinh doanh lẻ thịt heo tại các chợ lẻ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi.

Đối với gia cầm, hiện Thành phố đang kiểm soát, quản lý và TXNG thịt gia cầm từ giai đoạn gà giống xuất trại đến điểm bán có sự tham gia của 60 trang trại gà giống; gần 800 trang trại gà thịt; 29 cơ sở giết mổ, đóng gói; gần 500 điểm bán lẻ tại chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi.

Theo Sở KH&CN TPHCM, hiện nay nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đã và đang sử dụng nhiều hình thức khác nhau thực hiện TXNG sản phẩm, hàng hóa như dãy mã số mã vạch, mã QR code,… với nhiều loại ứng dụng khác nhau để thực hiện nhận diện và quản lý sản phẩm, hàng hóa. Các sở, ban ngành, cơ quan quản lý Nhà nước cũng đang sử dụng nhiều cách thức TXNG khác nhau.

Tuy nhiên, hoạt động TXNG chưa mang tính bài bản, chưa kết nối dữ liệu dùng chung, chưa thống nhất về cách thức quản lý, vận hành. Việc thực hiện TXNG tại các doanh nghiệp cũng gặp khó khăn, còn mang tính tự phát, chưa đầy đủ, chưa tuân thủ theo tiêu chuẩn quốc gia.