UBND TPHCM vừa ra mắt Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, nhằm công khai, minh bạch thông tin cho người dân và doanh nghiệp trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống một cửa điện tử.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TPHCM được triển khai nhằm công khai, minh bạch, nhằm đáp ứng đầy đủ các tính năng theo quy định của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

h
Hệ thống giúp giải quyết nhanh, chính xác các thủ tục hành chính. Ảnh: Chụp màn hình

Với hệ thống mới này, cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức sẽ được xác minh và cấp một tài khoản duy nhất, sử dụng thống nhất cho việc đăng ký trực tuyến dịch vụ công đối với tất cả các dịch vụ hành chính công các cấp, thông qua hệ thống hồ sơ điện tử thay thế cho các hình thức hồ sơ giấy thông thường được thực hiện trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.

Ngoài ra, Hệ thống còn cung cấp công cụ theo dõi về tiến trình, nhật ký hồ sơ, ghi nhận tất cả nội dung trao đổi, giao dịch điện tử giúp cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp theo dõi, giám sát hồ sơ của mình. Qua đó, tạo thành công cụ để giám sát việc triển khai dịch vụ công của các cơ quan nhà nước.

Người sử dụng Hệ thống cũng được hỗ trợ giải đáp kịp thời bằng nhiều hình thức trực tuyến khác nhau, với thời gian 24/7 thông qua Tổng đài 1022 (nhánh số 2), hoặc phản ánh ý kiến trực tiếp trên Hệ thống.