Sau 4 tháng triển khai, từ ngày 10/9, tỉnh Ninh Bình đã cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.ninhbinh.gov.vn.

Cụ thể, tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp là 1.226 dịch vụ, trong đó có 1.002 dịch vụ cấp tỉnh; 151 dịch vụ cấp huyện; 55 dịch vụ cấp xã; 18 dịch vụ của BHXH và Công an tỉnh.

Điều này có nghĩa là, người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng mọi lúc, mọi nơi, và nhờ đó tiết kiệm thời gian, chi phí; bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh. Quá trình xử lý hồ sơ của cơ quan hành chính nhà nước cũng được minh bạch hóa triệt để, tránh phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Ninh Bình. Nguồn: Bộ TT&TT.
Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Ninh Bình. Nguồn: Bộ TT&TT.

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là một trong những chỉ tiêu cơ bản đầu tiên và quan trọng thuộc mục tiêu “Cung cấp dịch vụ chất lượng phục vụ xã hội” của Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Tính đến tháng 6/2021, cả nước có 6 bộ ngành, địa phương đưa 100% dịch vụ công trực tuyến lên mức 4, gồm Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bến Tre, Tây Ninh, Lạng Sơn.