Giải thưởng bắt đầu nhân đơn đơn tham dự từ ngày 31/12/2021.

Đối tượng tham dự giải là những sáng chế/giải pháp hữu ích chưa từng đạt các giải thưởng sáng chế của TPHCM hoặc của quốc gia trước đó; đang nộp đơn đăng ký hoặc đã được cấp bằng độc quyền của Việt Nam hoặc của một nước khác còn trong thời gian hiệu lực ít nhất là ba năm tính từ ngày 31/12/2021.

Người đứng tên sáng chế phải là cá nhân hoặc tổ chức đã đứng tên nộp đơn đăng ký hoặc đang là chủ sở hữu của bằng độc quyền liên quan và có địa chỉ thường trú (cá nhân) hoặc địa chỉ của trụ sở chính (tổ chức) tại TPHCM. Ngoài ra, các cá nhân hoặc tổ chức đang trực tiếp khai thác (sản xuất, kinh doanh) hay gián tiếp khai thác (qua hợp đồng hợp tác, góp vốn, cấp li – xăng,…) sáng chế dự giải trên địa bàn TPHCM cũng có thể tham gia giải thưởng. Đối với các sáng chế chưa có bằng độc quyền, cần có kết quả thẩm định nội dung và đồng ý cấp văn bằng bảo hộ của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam hoặc cơ quan sở hữu trí tuệ nước khác.

T
Trao giải thưởng Sáng chế lần VI Ảnh: KA

Sáng chế/giải pháp hữu ích được đánh giá theo các tiêu chí như khả năng áp dụng rộng rãi (phạm vi áp dụng, dễ dàng ứng dụng hoặc chuyển giao, cạnh tranh của giá thành, quy mô của thị trường tiềm năng); Hiệu quả đã đạt được (doanh thu hoặc lợi nhuận, tác động KT – XH và KHCN).

Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải Nhất (đạt từ 90 điểm trở lên): trị giá 40 triệu đồng; 2 giải Nhì (80 – 89 điểm) trị giá 32 triệu đồng; 3 giải Ba (70 – 79 điểm) trị giá 24 triệu đồng; và 4 Giải Khuyến khích (60 – 69 điểm) trị giá 8 triệu đồng.

Ngoài ra, các sáng chế đoạt giải còn được hỗ trợ đưa vào danh sách các kết quả KH&CN khuyến được giới thiệu và khuyến nghị áp dụng trong các chương trình, dự án của Thành phố có sử dụng công nghệ liên quan; giới thiệu tham gia Giải thưởng KH&CN cấp quốc gia, quốc tế; được tham vấn trong việc giao kết và đăng ký các hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng li – xăng sáng chế;…

Giải thưởng Sáng chế lần thứ VII được tổ chức nhằm khuyến khích hoạt động nghiên cứu các công nghệ có khả năng ứng dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời tạo động lực gia tăng số lượng đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích của mọi chủ thể trên địa bàn Thành phố.