UBND TP đã đề xuất Bộ khoa học và công nghệ 4 nhiệm vụ tham gia chương trình Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH-CN) và tổ chức KH-CN công lập.

Theo đó, các nhiệm vụ gồm: “Nghiên cứu, chế tạo robot delta trong công nghiệp” do Công ty cổ phần phát triển kỹ thuật Ý Tưởng đề xuất. Nhiệm vụ này nhằm chế tạo robot delta với khả năng thay đổi chức năng linh hoạt đáp ứng cho nhiều mục đích khác nhau, tốc độ và độ chính xác cao góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong dây chuyền sản xuất.

“Nghiên cứu, chế tạo xe tự hành (AGV) trong công nghiệp” do Công ty cổ phần phát triển kỹ thuật Ý Tưởng đề xuất. Nhiệm vụ này nhằm sản xuất xe tự hành với giá thành phù hợp với kinh tế Việt Nam hiện nay; tạo hiệu ứng cho phong trào nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp.

“Nâng cao năng lực ươm tạo doanh nghiệp KH-CN của Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (BSSC)” do Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đề xuất. Nhiệm vụ này nhằm hình thành cơ sở ươm tạo doanh nghiệp KH-CN, tập trung vào nội dung hỗ trợ doanh nghiệp ươm tạo.

Ảnh minh họa

“Nâng cao năng lực ươm tạo doanh nghiệp KH-CN trong khu nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM” do Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao đề xuất. Nhiệm vụ này nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng cho nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh hội nhập; tạo cơ chế khuyến khích, phát triển các doanh nghiệp KH-CN dựa trên đổi mới sáng tạo, ít sử dụng tài nguyên thiên nhiên, hàm lượng tri thức cao, giá thành sản xuất thấp và tỷ suất lợi nhuận cao; hỗ trợ thành lập doanh nghiệp KH-CN về lĩnh vực nông nghiệp có sản phẩm, có khả năng thương mại hóa cao trên địa bàn TP về hoàn thiện công nghệ, tư vấn xây dựng hồ sơ về quy trình ươm tạo công nghệ và hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KH-CN, kêu gọi vốn đầu tư.