Một trong những tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa của TPHCM là khuyến khích học sinh chủ động học tập, hình thành kỹ năng tự học, tự nghiên cứu.

Ngày 1/2, UBND TPHCM đã ban hành quyết định về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố, theo đó phải đảm bảo hai tiêu chí sau:

Thứ nhất là phù hợp với đặc điểm KT-XH của thành phố. Cụ thể, phù hợp việc giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh. Giúp học sinh thấm nhuần, tự hào với văn hóa, truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình của thành phố, sống có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và xã hội.

Kiến thức SGK phải hiện đại, hội nhập khu vực và quốc tế, có giá trị liên hệ thực tiễn đến đời sống hằng ngày, môi trường xung quanh học sinh. Đồng thời, bảo đảm tính kế thừa, phù hợp với phong tục, tập quán, lối sống, văn hóa của người Việt Nam trên mọi miền đất nước, trong đó có chú trọng đến phong tục, tập quán, lối sống, văn hóa của TPHCM.

Ngoài ra, SGK cũng cần đáp ứng định hướng phát triển giáo dục và đào tạo của thành phố, xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh. Hướng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế. Đồng thời, khuyến khích học sinh thực hành nghiên cứu khoa học, phát huy tính tích cực, chủ động học tập, hình thành kỹ năng tự học, tự nghiên cứu cho các em. Giáo dục gợi mở, tạo cơ hội cho học sinh trải nghiệm, phát huy tối đa khả năng sáng tạo, chiếm lĩnh và vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

S
SGK phải hình thành được kỹ năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh. Ảnh: Internet

Tiêu chí thứ hai là phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông, bao gồm: Phù hợp năng lực, trình độ của đội ngũ, cán bộ quản lý, giáo viên,... phục vụ mục tiêu giáo dục, nhất là trong tổ chức dạy học ngoại ngữ, tin học, chủ đề STEM (Science - Khoa học, Technology - Công nghệ, Engineering - Kỹ thuật và Math - Toán học). Đồng thời, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và thiết bị dạy học hiện đại; đáp ứng tốt, phát huy thế mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức các hoạt động giáo dục.

Bên cạnh đó, phải bảo đảm tính phân hóa, đa dạng loại hình trường - lớp, tạo điều kiện khuyến khích cán bộ quản lý và giáo viên tâm huyết, năng động, sáng tạo; phát huy năng lực, sở trường tổ chức dạy học theo định hướng phát huy phẩm chất và năng lực của học sinh; tăng cường giáo dục kỹ năng thực hành xã hội.

SGK cũng phải đáp ứng tích cực và có tính mở trong đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp giảng dạy - học tập, kiểm tra - đánh giá hướng đến giáo dục thông minh, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế và xây dựng xã hội học tập.

Từ ngày 12/2/2024, theo quy định tại Thông tư 27/2023/TT-BGDĐT về lựa chọn SGK trong các cơ sở giáo dục phổ thông, quyền quyết định chọn SGK được giao về cho các cơ sở giáo dục, thay vì UBND cấp tỉnh như trước đây.