Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Sóc Trăng vừa thẩm định đề cương dự án “Lắp đặt thí điểm hệ thống giám sát nồng độ oxy hòa tan và nhiệt độ (E-AQUA) cho ao nuôi tôm thẻ chân trắng tại Hợp tác xã Hưng Phú, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng".


Dự án do trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh chủ trì thực hiện.

Mục đích dự án là giám sát nồng độ oxy hòa tan trong 2 ao (4.000 m2/ao) nuôi tôm thẻ chân trắng bằng hệ thống đo tự động đạt hiệu quả. Thông qua chỉ tiêu nồng độ oxy hòa tan được đo đạc, giám sát, người nuôi tôm sẽ kiểm soát được lượng thức ăn, chế độ quạt nước và các chỉ tiêu môi trường như NH3, H2S… trong ao.

Kết quả dự án sẽ được nhân rộng cho các trang trại và hộ nuôi tôm nước lợ trên địa bàn Sóc Trăng, góp phần vào việc thực hiện quy hoạch thủy sản tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.