Vừa qua, Trung tâm Phát triển KH&CN tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức 3 lớp tập huấn “Ứng dụng chế phẩm sinh học E.M trong xử lý phân bón cho một số vùng trồng hoa tập trung” và cấp phát chế phẩm E.M cho gần 100 hộ dân trồng hoa trên địa bàn xã Hùng Sơn - huyện Đại Từ; xã Huống Thượng, phường Cam Giá - TP Thái Nguyên.


Đây là các nội dung nằm trong nhiệm vụ “Hỗ trợ kỹ thuật, ứng dụng chế phẩm sinh học trong xử lý phân bón cho một số vùng hoa tập trung trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên” năm 2018 do Trung tâm Phát triển KH&CN tỉnh Thái Nguyên triển khai thực hiện.

Tại lớp tập huấn, các học viên được cán bộ của Trung tâm Phát triển KH&CN tỉnh Thái Nguyên truyền đạt các nội dung về nguồn gốc xuất xứ, thành phần, công dụng và quy trình kỹ thuật sử dụng chế phẩm E.M cho các loại cây trồng, xử lý và cải tạo đất trồng; trực tiếp hướng dẫn thực hành quy trình kỹ thuật xử lý phân bón (xử lý phân hữu cơ; xử lý phân tươi, nước giải) cho các hộ tham gia trồng hoa trên địa bàn.

Sau buổi tập huấn, Trung tâm Phát triển KH&CN tỉnh Thái Nguyên tiến hành cấp phát 2.000 lít chế phẩm E.M2 và 1.000 kg Bokashi được sản xuất trực tiếp tại Trung tâm cho các hộ dân tham gia.

Lớp tập huấn đã được bà con nông dân đánh giá cao và phù hợp với yêu cầu thực tế của người dân trong thời gian hiện nay. Quy trình hướng dẫn sử dụng chế phẩm sinh học EM đòi hỏi kỹ thuật không cao, dễ thực hiện, chi phí thấp và mang lại hiệu quả kinh tế cao.Thông qua các lớp tập huấn nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cán bộ, người dân trong công tác bảo vệ môi trường; tạo dựng được mô hình liên kết khoa học - đào tạo - sản xuất phục vụ trực tiếp chương trình phát triển nông nghiệp nông thôn mới của tỉnh.