Thực hiện Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định cụ thể về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ.

Thực hiện Quyết định số 2397/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện mới từ kế hoạch năm 2020.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020 với các nội dung sau:

I. Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020 đưa ra tuyển chọn:

1. Đề tài: Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống, trồng thâm canh, chiết xuất tinh dầu và mô hình trồng thử nghiệm cây Hoắc hương (Pogostemon cablin Benth) tại tỉnh Phú Thọ.

- Định hướng mục tiêu: Xây dựng quy trình nhân giống, quy trình trồng thâm canh và quy trình chiết tách tinh dầu từ lá Hoắc hương đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quy định; Xác định được thành phần hóa học và hoạt tính sinh học tinh dầu cây Hoắc hương; Xây dựng cuốn “Sổ tay công dụng tinh dầu Hoắc hương”; Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây Hoắc hương đạt năng suất, chất lượng trên địa bàn tỉnh.

- Dự kiến sản phẩm: 03 quy trình kỹ thuật nhân giống, trồng thâm canh và chiết xuất tinh dầu cây Hoắc hương; 01 mô hình trồng thâm canh cây Hoắc hương tại tỉnh Phú Thọ (quy mô diện tích 0,5ha); Báo cáo khoa học thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của tinh dầu Hoắc hương trồng tại tỉnh Phú Thọ; 01 Sổ tay công dụng của tinh dầu Hoắc hương; 5000ml tinh dầu Hoắc hương đạt tiêu chuẩn chất lượng; 02 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học/chuyên ngành uy tín trong nước; Tập huấn, đào tạo 10 kỹ thuật viên và 100 lượt hộ nông dân.

2. Đề tài: Nghiên cứu xây dựng phần mềm trích chọn sự kiện về thông tin xấu, độc trong văn bản tin tức tiếng Việt đăng tải trên các trang thông tin điện tử tổng hợp

* Định hướng mục tiêu: Xây dựng và vận hành thành công phần mềm trích chọn sự kiện các thông tin xấu, độc trong văn bản tin tức tiếng Việt đăng tải trên các trang thông tin điện tử tổng hợp nhằm nhận diện, phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả tác động từ thông tin xấu, độc trên mạng Internet, góp phần kiểm soát và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng.

* Dự kiến sản phẩm: Phần mềm trích chọn sự kiện về thông tin xấu, độc trong văn bản tin tức tiếng Việt đăng tải trên các trang thông tin điện tử tổng hợp; Báo cáo kết quả vận hành phần mềm, báo cáo tổng kết nhiệm vụ.

3. Đề tài: Nghiên cứu công nghệ bảo quản một số sản phẩm bánh truyền thống của làng Dòng, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

* Định hướng mục tiêu: Nghiên cứu công nghệ kéo dài thời hạn sử dụng đối với một số sản phẩm bánh truyền thống của làng Dòng, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ (bánh dày, bánh đúc, bánh gai, bánh nẳng…) đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm theo quy định nhằm cung cấp sản phẩm du lịch an toàn, chất lượng cho khách du lịch trong và ngoài tỉnh; Chuyển giao công nghệ bảo quản kéo dài thời hạn sử dụng một số loại bánh truyền thống của làng Dòng cho Công ty Cổ phần Làng Dòng tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

* Dự kiến sản phẩm: Công thức pha chế, phối chế chất phụ gia bảo quản đảm bảo yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm và quy định về sử dụng các chất phụ gia của nhà nước; Hướng dẫn quy trình áp dụng công nghệ bảo quản trong từng công đoạn sản xuất, chế biến các sản phẩm bánh làng Dòng nhằm kéo dài thời hạn sử dụng các sản phẩm bánh; Các chỉ tiêu kỹ thuật đánh giá tác dụng bảo quản và chỉ tiêu an toàn vệ sinh thực phẩm các sản phẩm bánh làng Dòng khi áp dụng kỹ thuật bảo quản kéo dài thời hạn sử dụng bánh gai; 10-15 công nhân kỹ thuật được đào tạo, tập huấn nắm vững quy trình công nghệ bảo quản các sản phẩm bánh làng Dòng; Chuyển giao công nghệ cho Công ty cổ phần làng Dòng, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

II. Thành phần và thời gian nộp hồ sơ.

1. Thành phần hồ sơ:

(1) Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ theo mẫu (Mẫu A3-ĐƠN).

(2) Hồ sơ pháp lý của tổ chức chủ trì: Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức chủ trì; Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN (nếu có).

(3) Thuyết minh nhiệm vụ theo mẫu phù hợp (Mẫu A4-1-TMĐTKH) và dự toán kinh phí thực hiện trong thuyết minh theo mẫu A4-5-PLTM).

(4) Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì nhiệm vụ (Mẫu A5-CQCT).

(5) Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của cơ quan chuyển giao công nghệ hoặc cơ quan phối hợp thực hiện (Mẫu A6-CQCG) (nếu có);

(6) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và cá nhân tham gia thực hiện chính có xác nhận của tổ chức quản lý nhân sự (Mẫu A7-LLKH).

(7) Sơ yếu lý lịch khoa học của chuyên gia nước ngoài kèm theo giấy xác nhận về mức lương chuyên gia (trường hợp thuê chuyên gia nước ngoài).

(8) Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức phối hợp thực hiện nhiệm vụ (Mẫu A8-XNPH).

(9) Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực KH&CN, trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện (trường hợp có đơn vị phối hợp, huy động vốn từ nguồn khác).

(10) Văn bản chứng minh năng lực huy động vốn từ nguồn khác (đối với nhiệm vụ có yêu cầu).

(11) Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ (thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ). Báo giá được cập nhật, điều chỉnh, bổ sung trước thời điểm họp thẩm định kinh phí (nếu cần).

Các file biểu mẫu nêu trên được đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ: http://www.sokhoahoccongnghe.phutho.gov.vn.

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được lập thành 10 bộ, trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu) được đóng gói trong túi hồ sơ dán kín và niêm phong, bên ngoài ghi rõ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020; Tên nhiệm vụ; Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện; Họ tên cá nhân đăng ký chủ nhiệm và danh sách cá nhân tham gia chính thực hiện nhiệm vụ; Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

2. Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến trước ngày 15/12/2019.

3. Nơi nhận hồ sơ: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ - đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

4. Lưu ý về hồ sơ hợp lệ: Hồ sơ được xem là hợp lệ phải có đầy đủ các thành phần hồ sơ theo quy định; phải nộp đúng thời hạn (căn cứ vào dấu bưu điện nơi gửi hoặc dấu văn thư nhận nếu gửi trực tiếp) và các biểu mẫu phải đáp ứng yêu cầu phù hợp về thể thức và nội dung. Các hồ sơ không hợp lệ sẽ không được xem xét tuyển chọn và không gửi trả lại.

Mọi thông tin cần thiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học (Sở Khoa học và Công nghệ), điện thoại: 0210.3854.696 hoặc Email theo địa chỉ: phongqlkhpt@gmail.com.