Vừa qua, Sở KH&CN An Giang đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu dự án “Thử nghiệm giống dưa lưới Golden Emeral trong nhà màng ứng dụng kỹ thuật tưới nhỏ giọt tại huyện An Phú” do ThS Nguyễn Văn Đệ - Trang trại rau củ quả an toàn DH (DHFarm) - huyện An Phú thực hiện.


Dự án đã thực hiện 12 tháng, từ tháng 6/2018 đến hết tháng 5/2019, kinh phí hỗ trợ dự án từ nguồn sự nghiệp KH&CN và kinh phí đối ứng dự án Trang trại rau củ quả an toàn DH (DHFarm). Với thành phần tham dự là Bà Hoàng Thị Thanh Thủy - Phó Giám đốc Sở KH&CN làm chủ tịch Hội đồng và các thành viên là đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công thương, Bộ môn Khoa học cây trồng - Khoa NN-TNTN - Trường Đại học An Giang, Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang,… và các thành phần tham dự có liên quan.

Mục tiêu chung của dự án là: Xây dựng nhà màng 969m2 sản xuất thử nghiệm dưa lưới sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt. Trong đó, mục tiêu cụ thể là: Xây dựng 1 nhà màng 969m2 tại xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú; Sản xuất thử nghiệm dưa lưới Golden Emeral; Năng suất dưa lưới đạt hơn 3,0 tấn/vụ/1.000m2 (1 năm thực hiện 3 vụ); Sản phẩm loại 1 >70% (Trọng lượng trái >1,2kg, hàm lượng đường 12 -16 độ brix, hàm lượng nitrat nhỏ hơn 180ppm).

Kết quả Hội đồng nghiệm thu dự án, các thành viên hội đồng đều thống nhất nghiệm thu dự án này, kết quả dự án đã đạt các mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, đề nghị chủ nhiệm dự án cần chỉnh sửa hoàn chỉnh báo cáo theo ý kiến đóng góp của các thành viên hội đồng, cụ thể như sau: Bổ sung trang trình bày tóm tắt thông tin về kết quả đạt được của dự án; Bổ sung quy trình trồng dưa lưới Golden Emeral hoàn chỉnh vào phần phụ lục (có ghi rõ lịch trinh canh tác, tình hình sâu bệnh, phương pháp phòng trị bệnh…); Bổ sung ưu, nhược điểm của giống và của mô hình trồng dưa lưới Golden Emeral; Chủ nhiệm trình bày thêm những khó khăn/thuận lợi trong quá trình triển khai dự án để khuyến cáo nhân rộng; Bổ sung năng suất dưa của từng vụ trồng, thời gian trồng, tỷ lệ dưa loại 1 và loại 2 trong quá trình thực hiện dự án; Bổ sung công thức phân, liều lượng dinh dưỡng bón cho cây trong từng giai đoạn tương ứng… Hội đồng yêu cầu đơn vị thực hiện phải chỉnh sửa hoàn chỉnh báo cáo dự án theo góp ý của Hội đồng và gửi lại Sở KH&CN trước ngày 17/10/2019.