​Mới đây, Sở KH&CN Quảng Ngãi đã tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện dự án “Hỗ trợ ứng dụng kỹ thuật sản xuất lúa, gạo hữu cơ chất lượng cao tại Quảng Ngãi” do Công ty TNHH KH&CN Nông Tín chủ trì thực hiện.

​Qua báo cáo, dự án đã thực hiện điều tra, chọn điểm, chọn hộ đáp ứng yêu cầu vùng sản xuất, số hộ tham gia dự án là 285 hộ (Hành Dũng 122 hộ, Hành Nhân 163 hộ). Dự án được thực hiện với diện tích 120 ha tại xã Hành Nhân và Hành Dũng, sau 4 vụ sản xuất, sử dụng giống lúa LĐ1, giống lúa BM125 và giống Hà Phát 3, năng suất các giống lúa tại mô hình đạt từ 40-68 tạ/ha cao hơn so với năng suất lúa gạo thông thường từ 1-2 tạ/ha; giá trị tăng thêm khoảng 20-25% so với sản xuất lúa gạo thông thường. Qua tính toán hiệu quả kinh tế từ sản xuất lúa gạo hữu cơ cao hơn 15-20% so với lúa gạo thông thường.


Bên cạnh đó, dự án đã đầu tư thiết bị, máy móc để phục vụ cho sản xuất, thu hoạch và chế biến sản phẩm lúa hữu cơ gồm: Máy đóng gói sản phẩm bán tự động, hệ thống cân định lượng, máy phân loại bán tự động, hệ thống sàng, phân loại tạp chất lúa, máy tách vỏ trấu; xây dựng sân phơi với diện tích 1.535 m2 ; xây dựng nhà xưởng lắp đặt thiết bị chế biến và kho bảo quản sản phẩm diện tích 156 m2.

Dự án đã được chuyển giao 2 quy trình kỹ thuật: Quy trình kỹ thuật sản xuất lúa gạo hữu cơ về kỹ thuật canh tác, bón phân hợp lý cho lúa theo phương pháp hữu cơ; quy trình kỹ thuật phòng trừ sâu, bệnh hại tổng hợp (IPM) không sử dụng thuốc hóa học để phòng trừ dịch hại và tăng giá trị sản xuất trong sản xuất lúa hữu cơ. Đào tạo 20 kỹ thuật viên cơ sở, tập huấn kỹ thuật cho 300 lượt nông dân về kỹ thuật sản xuất lúa hữu cơ, các biện pháp kỹ thuật thâm canh lúa, kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại và tổ chức 2 hội nghị tham quan đầu bờ.

Thông qua việc thực hiện dự án đã góp phần làm thay đổi tập quán canh tác lúa gạo theo hướng hữu cơ cho hộ nông dân, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc vô cơ, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, phù hợp với xu hướng hiện nay và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng; mở ra hướng đi tích cực về kỹ thuật trồng lúa, hình thành chuỗi giá trị gia tăng và phát triển bền vững cho nghề trồng lúa, nâng cao hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp và người dân.

Với kết quả đạt được, dự án đã được Hội đồng KH&CN tỉnh nghiệm thu.