Vừa qua, Sở KH&CN tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị nghiệm thu dự án khoa học cấp tỉnh “Mở rộng dự án lai tạo và phát triển đàn ngựa huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang”.

Đồng chí Vũ Văn Vương - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì Hội nghị; đại diện một số sở, ban, ngành là thành viên Hội đồng nghiệm thu; lãnh đạo một số phòng chuyên môn của Sở KH&CN; đơn vị chủ trì dự án là Trạm Khuyến nông huyện Quản Bạ, do KS Hoàng Thị Thơm Hương làm chủ nhiệm dự án, cùng các cộng sự.


Trong thời gian thực hiện dự án, ban chủ nhiệm đã hoàn thành các mục tiêu, nội dung của dự án như: Điều tra khảo sát 200 hộ trên địa bàn 2 xã Thanh Vân và xã Quản Bạ; dự án lựa chọn được 150 con ngựa cái đủ tiêu chuẩn để ghép đôi giao phối với ngựa lai 50% máu Kabadin; qua theo dõi đàn ngựa lai có độ tuổi từ sơ sinh đến 6 tháng tuổi, khả ngăng sinh trưởng phát triển tốt trong điều kiện chăn nuôi nông hộ, các chỉ tiêu sinh trưởng của ngựa lai giai đoạn từ sơ sinh đến 6 tháng tuổi đều cao hơn so với ngựa nội từ 24 - 48%; tổ chức 3 lớp tập huấn kỹ thuật cho 150 lượt nông dân, cán bộ thú y, khuyến nông viên tham gia về kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng ngựa đực giống, cái giống, kỹ thuật phát hiện động dục, kỹ thuật ghép đôi giao phối, kỹ thuật phòng và điều trị bệnh, kỹ thuật trồng cỏ, chế biến dự trữ thức ăn,…

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã tham gia, góp ý vào báo cáo kết quả thực hiện dự án và thống nhất chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với dự án… Kết quả dự án sẽ được áp dụng rộng rãi trong toàn huyện, với các hộ có nhu cầu lai tạo, phát triển đàn ngựa. Hội đồng nhất trí nghiệm thu dự án và xếp loại khá.