Vừa qua, Sở KH&CN Cao Bằng đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài “Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhân giống và phát triển cây thất diệp nhất chi hoa tại Cao Bằng”, do Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên chủ trì thực hiện.

Sau gần 4 năm triển khai, đề tài đã tiến hành thực hiện các thí nghiệm nghiên cứu kỹ thuật nhân giống cây thất diệp nhất chi hoa bằng phương pháp nuôi cấy mô; nghiên cứu và hoàn thiện quy trình nhân giống bằng củ và mảnh củ; nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ trồng, mật độ trồng, loại đất, phân bón, mật độ che phủ đến sinh trưởng và phát triển của cây; xây dựng 1 mô hình trồng cây thất diệp nhất chi hoa tại Phia Đén, huyện Nguyên Bình.


Qua báo cáo của cơ quan chủ trì và kiểm tra thực tế cho thấy, nhóm thực hiện đề tài đã triển khai các nội dung theo thuyết minh được phê duyệt. Đoàn kiểm tra đề nghị đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đề tài cần chủ động trong việc phối hợp với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN trong quá trình triển khai thực hiện, để thuận tiện trong quá trình tiếp nhận và chuyển giao kết quả nghiên cứu.