Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Quảng Trị vừa nghiệm thu dự án: “Trồng thử nghiệm cây cà gai leo và cây chùm ngây trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” do Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Quảng Trị thực hiện.


Sau 2 năm triển khai dự án, nhóm thực hiện đã ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để xây dựng mô hình và hoàn thiện quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản sản phẩm cây Cà gai leo và cây Chùm ngây theo hướng GACP (thực hành trồng trọt và thu hái) của Tổ chức Y tế thế giới phù hợp với điều kiện Quảng Trị, cùng với việc đánh giá chất lượng, thành phần hoạt chất chính của cây cà gai leo và chùm ngây cùng với sản phẩm dược liệu từ mô hình là 500kg cà gai leo, 600kg lá chùm ngây tươi.